KARMA İNANCI NEDİR?

KARMA İNANCINA GÖRE REENKARNASYON
Kuran'da reenkarnasyon yoktur, ölüm ve dirilme bir keredir

KARMA İNANCINA GÖRE AHİRET
Kuran'da ahiret inancı
Cennet ve cehennem hayatı sonsuza kadar sürecektir
Ölümle yok olmaktan korkanlar, cehennemde sonsuza kadar yok olmayı isteyeceklerdir

KARMA İNANCINDA DÜNYA HAYATI
Kuran'da dünya hayatının bir deneme olduğu bildirilir

KARMA İNANCIA VE KURAN'A GÖRE KADER ANLAYIŞI
Kuran'da Kader Tedbir takdiri değiştirmez

GERÇEK HUZUR VE MUTLULUĞUN KAYNAĞI ALLAH'A VE KADERE TESLİM OLMAKTIR
Allah İyilik Yapanları Güzel Bir Hayatla Yaşatır

KARMA ADALET SAĞLAYAMAZ. GERÇEK ADALET SAHİBİ OLAN ALLAH'TIR.
İyiliklerin karşılığını veren, sonsuz adalet sahibi olan Allah'tır
Allah'ın sonsuz adaleti hesap gününde tecelli edecektir
İyilik yapanlar cennet ile, kötülük yapanlar ise cehennem ile karşılık bulurlar
Allah herşeyi bilen, gören ve işitendir
Allah hiçbir şeyi unutmaz ve yanılmaz
Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır

ALLAH'IN EN SON VAHYİ: KURAN
Kuran doğruyu yanlıştan ayırt eden bir rehberdir

SONUÇ

 

MAKALE:
KARMA İNANCI İNSANLARI HUZUR VE MUTLULUĞA GÖTÜRMEZ